Doradztwo dla sektora energii

Doradzamy polskim i zagranicznym klientom prowadzącym szeroko rozumianą działalność energetyczną. Współpracujemy z przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem, obrotem, przesyłem i dystrybucją energii w sektorze elektroenergetycznym (w obszarze energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i jądrowej), gazowniczym, ciepłowniczym i paliw płynnych.

Zobacz również Transakcje

W naszym doradztwie istotne miejsce zajmuje szeroko pojęty obszar surowców naturalnych oraz sektor wydobywczy i górniczy, w tym również węglowodorów.

Doradzamy również odbiorcom (w szczególności przemysłowi) w zagadnieniach związanych z wytwarzaniem energii obok podstawowej działalności oraz optymalizacją kosztów jej zużycia przy wykorzystaniu istniejących ulg, zwolnień i innego rodzaju wsparcia.

Śledzimy regulacje dotyczące sektora energetycznego. Identyfikujemy specyficzne dla sektora problemy prawne i wspólnie z klientami wypracowujemy ich rozwiązanie.

Zapewniamy kompleksowe podejście do prowadzonych spraw, obejmujące nie tylko kwestie związane z wymogami szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym energetycznego, ale także z ochroną środowiska, zamówieniami publicznymi, pomocą publiczną i podatkami.

Jesteśmy doradcą prawnym serwisu CIRE.pl, pierwszego polskiego portalu rynku energii, którego misją jest gromadzenie i udostępnianie obiektywnych oraz wyczerpujących informacji i wiedzy dotyczących krajowego i zagranicznych rynków energii.

Nasze usługi obejmują:

  • obsługę prawną procesów inwestycyjnych w sektorze z uwzględnieniem specyficznych dla sektora uwarunkowań prawnych,
  • obsługę prawną transakcji w sektorze, w tym prowadzenie due diligence z uwzględnieniem kluczowych aktywów i ryzyk charakterystycznych dla danego segmentu sektora energetycznego,
  • przygotowywanie umów z kontrahentami i konsumentami (umowy dotyczące sprzedaży, przesyłu, dystrybucji, umowy kompleksowe, o przyłączenie, umowy generalne), przygotowanie i negocjowanie umów dla odbiorców energii,
  • doradztwo w zakresie regulacji sektorowych wynikających z prawa polskiego oraz dyrektyw i rozporządzeń unijnych, w tym w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej UE oraz ich skutków dla sektora energii i przemysłu,
  • reprezentację w sporach przed regulatorem oraz w procedurze odwoławczej (Urząd Regulacji Energetyki i Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
  • doradztwo dla podmiotów z sektora wydobywczego, zarówno regulacyjne w obszarze prawa geologicznego i górniczego (koncesje, pozwolenia, prawa do informacji geologicznej), jak i kontraktowe w zakresie umów zawieranych przez uczestników i pomiędzy uczestnikami rynku wydobywczego (umowy na prowadzenie projektów, umowy na realizację robót geologicznych i górniczych).