Doradztwo przy inwestycjach w nieruchomości

Polski rynek inwestycji w nieruchomości rośnie z roku na rok. Kancelaria dysponuje interdyscyplinarnym zespołem prawników doradzających kompleksowo przy transakcjach nieruchomościowych.

Zobacz również Reprywatyzacja

Naszym klientom pomagamy na każdym etapie inwestycji, począwszy od analiz prawnych due diligence, poprzez negocjacje, aż po przygotowanie finalnych wersji umów i dopełnienie wszystkich formalności po zamknięciu transakcji.

Identyfikujemy ryzyka związane z realizacją transakcji oraz określamy sposoby ich uniknięcia, doradzamy przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań, prowadzimy negocjacje dotyczące obrotu nieruchomościami oraz najmu.

Wśród naszych klientów są międzynarodowe fundusze inwestycyjne, rodzimi przedsiębiorcy, sieci handlowe, deweloperzy, centra logistyczne, fundusze instytucjonalne i inwestorzy indywidualni.

Dzięki regularnej współpracy z najlepszymi kancelariami międzynarodowymi na rynku transakcji nieruchomościowych efektywnie doradzamy klientom w transgranicznych operacjach nabycia całych portfolio nieruchomości, zlokalizowanych w wielu krajach.

Opracowujemy wszelkie umowy dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości, obsługujemy od strony prawnej projekty deweloperskie i komercjalizacje inwestycji.

Przygotowujemy oraz negocjujemy wszystkie rodzaje umów najmu, szczególnie powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych.

Doradzamy w każdej fazie realizacji inwestycji budowlanych (projekty biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, mieszkalne, infrastrukturalne, a także parki rozrywki, hotele, szpitale itp.).

Wspieramy klientów w negocjacjach umów o roboty budowlane, umów joint-venture, umów o zarządzanie projektem i innych umów towarzyszących transakcjom nieruchomościowym. Dzięki doświadczeniu procesowemu w naszym doradztwie dążymy do minimalizacji ryzyka powstawania sporów.

Przeprowadzamy kompleksowe analizy due diligence nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych, centrów handlowych, budynków biurowych, sieci handlowych i usługowych oraz przedsiębiorstw. Identyfikujemy ryzyka i doradzamy w zakresie ich ograniczania i eliminacji.

Analizujemy możliwości realizacji przedsięwzięcia pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, wymagań i ograniczeń dotyczących obrotu udziałami w spółce oraz wymagań co do koncentracji kapitału i oceny ryzyk podatkowych.

Opracowujemy umowy sprzedaży nieruchomości, sprzedaży udziałów w spółkach posiadających w swoich aktywach nieruchomości, sprzedaży przedsiębiorstw oraz umowy powiernicze.

Łączymy elementy transakcji przeprowadzane pod różnymi jurysdykcjami i według różnych systemów prawnych w funkcjonalną i spójną całość. Koordynujemy czynności podejmowane przez notariuszy i zapewniamy właściwą formę sporządzanych dokumentów.

Wspieramy klientów w negocjacjach umów o roboty budowlane, umów dotyczących projektów architektonicznych, umów deweloperskich, umów o zarządzanie inwestycją, umów z agentami odpowiedzialnymi za komercjalizację inwestycji, umów typu joint-venture. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę itp.

 

Przygotowujemy, negocjujemy i renegocjujemy umowy najmu, w tym umowy typu sale and leaseback, dzierżawy dotyczące każdego rodzaju nieruchomości, w szczególności obiektów biurowych, handlowych, magazynów, zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych.

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie finansowania transakcji nieruchomościowych, w tym przygotowanie i negocjowanie wszystkich dokumentów finansowych i umów z instytucjami udzielającymi pożyczek i kredytów.

Reprezentujemy mocodawców w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości, szczególnie w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Prowadzimy sprawy reprywatyzacyjne związane z odzyskiwaniem nieruchomości warszawskich, majątków ziemskich, przedsiębiorstw i spółek, dotyczące uregulowania ich stanu prawnego. Przygotowujemy opinie dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości.

Doradzamy w opracowaniu optymalnej struktury podatkowej w transakcjach nieruchomościowych, pomagamy dokonać wyboru i źródła finansowania. Uzyskujemy dla klientów indywidualne interpretacje podatkowe.