Media i reklama

Od lat doradzamy podmiotom działającym na rynku mediów. Wśród naszych klientów są wydawcy popularnych tytułów prasowych, znane wydawnictwa, telewizje, radia, producenci i dystrybutorzy filmów, muzyki, gier i programów komputerowych oraz przedsiębiorstwa działające w internecie (oferujące m.in. wyszukiwarki i różnorodne serwisy).

Zobacz również Własność intelektualna

Doradzamy, jak zarządzać prawami autorskimi, dysponować nimi (licencje, przeniesienia) i jak je chronić. Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz naruszenia dóbr osobistych.

Pokaźną część naszej praktyki zajmuje internet z jego praktycznie nieograniczonymi możliwościami publikowania treści naruszających dobra osobiste oraz bezprawnego eksploatowania cudzych znaków towarowych, logo firm (m.in. w domenach internetowych), opakowań produktów, praw autorskich, wizerunku osób itp.

Sądy coraz częściej rozstrzygają też sprawy o uczciwość kampanii reklamowych. Reklama wprowadzająca w błąd, porównawcza, naruszająca dobre obyczaje bywa nierzadko przyczyną sporów konkurujących podmiotów. Ograniczenia związane z reklamą, a także jej zgodność z zasadami uczciwej konkurencji to prawdziwe wyzwanie w dynamicznie rozwijającej się i konkurującej gospodarce. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zażegnać sporu, prowadzimy procesy sądowe. Reprezentujemy również klientów przed Komisją Etyki Reklamy.

 

Nasze usługi:

  • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących praw autorskich
  • prowadzenie sporów m.in. o naruszenie praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, a także dóbr osobistych
  • ochrona dóbr osobistych przed sądem
  • prowadzenie spraw o ochronę tytułów prasowych
  • audyty prawne kampanii reklamowych (dopuszczalność reklamowania danego produktu czy usługi, wymagany zakres informacji, dopuszczalność oświadczeń stosowanych na etykietach itp.)
  • opracowywanie regulaminów loterii promocyjnych i konkursów
  • doradztwo dotyczące reklamy i promocji prowadzonej w mediach społecznościowych oraz odpowiedzialności za posty reklamowe
  • spory o formaty telewizyjne.