Narzędzie: Lex Mundi Global Data Privacy Guide

10.08.2018

Lex Mundi przygotowało narzędzie internetowe, które pozwala sprawdzić najważniejsze przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich jurysdykcjach. Umożliwia ono także generowanie dostosowanego do indywidualnych potrzeb raportu porównującego przepisy w zakresie prywatności danych z różnych jurysdykcji. Zawiera również dane kontaktowe do ekspertów z firm członkowskich Lex Mundi w danym kraju.

Część dotycząca Polski została opracowana przez nasze prawniczki Agnieszkę SzydlikKatarzynę Żukowską.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r., zmieniło znacząco globalną sytuację w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami. Eksterytorialny zasięg RODO oznacza, że ma ono zastosowanie nie tylko wobec podmiotów mających siedzibę w Unii Europejskiej, ale także dla tych, których siedziby mieszczą się poza UE, ale oferują towary i usługi osobom w UE.

Lex Mundi opracowało kilka źródeł, które mają pomóc w ocenie zgodności z RODO. Jednym z nich jest właśnie Global Data Privacy Guide.

Więcej >>>