Webinar: Co się zmieni w umowach w sprawie zamówienia w 2021 roku?

19.10.2020

Zapraszamy na drugi webinar z cyklu poświęconego nowej ustawie PZP organizowanego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Wydarzenie odbędzie się 29 października.

Podczas spotkania online dr hab. Piotr Bogdanowicz i Jarosław Jerzykowski omówią zmiany w umowach w sprawie zamówienia publicznego, które zaczną obowiązywać w 2021 r. W programie:

  1. Klauzule abuzywne
  2. Minimalna treść umowy
  3. Klauzula waloryzacyjna
  4. Zabezpieczenie należytego wykonania
  5. Zmiana umowy

Spotkanie zaplanowane jest na 29 października, w godzinach 10:00-11:30. Rejestracja dostępna tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem webinariów.

Webinaria odbywają się za pośrednictwem platformy Zoom.  Udział jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zostało utworzone w 2017 r. przez jedenastu adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w tematyce zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane. Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa.