Webinar: Odszkodowania w zamówieniach publicznych po nowelizacji PZP – polski model

27.11.2020

Zapraszamy na czwarty webinar z cyklu poświęconego nowej ustawie PZP organizowanego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia.

Podczas spotkania online Mirella Lechna-Marchewka, Tomasz Zalewski i dr Aleksandra Sołtysińska omówią zagadnienia związane z regulacjami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście roszczeń odszkodowawczych.

W programie:

  1. Wymagania dyrektywy odwoławczej
  2. Regulacja roszczeń odszkodowawczych na gruncie ustawy z 2004 i stanowisko UZP do czasu nowelizacji
  3. Prace legislacyjne 2019 – zbliżenie do rozwiązań europejskich
  4. Nowe PZP 2021 a roszczenia odszkodowawcze
  5. Wybrane case law
  6. Konkluzje

Spotkanie zaplanowane jest na 3 grudnia, w godzinach 10:00-11:30. Rejestracja na webinarium odbywa się za pośrednictwem platformy Zoom.

Udział jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zostało utworzone w 2017 r. przez jedenastu adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w tematyce zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane. Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa.