Webinar: Spory w świetle nowego PZP - przełom czy korekta? Czy nowe regulacje zwiększą bezpieczeństwo prawne?

18.11.2020

Zapraszamy na trzeci webinar z cyklu poświęconego nowej ustawie PZP organizowanego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Wydarzenie odbędzie się 19 listopada.

Podczas spotkania online Aldona Kowalczyk i Jan Roliński omówią zagadnienia związane z regulacjami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście prowadzenia sporów. Gościem specjalnym spotkania będzie Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej

W programie:

 1. Postępowania odwoławcze przed KIO według nowego PZP
  • czy nastąpi profesjonalizacja reprezentacji stron przed KIO?
  • dowody i przebieg rozprawy
  • uchylenie zakazu zawarcia umowy – nowa przesłanka
 2. Postępowania sądowe i skarga kasacyjna, w tym:
  • sąd zamówień publicznych
  • zmiany w zakresie skarżenia orzeczeń KIO
  • celowość skarżenia orzeczeń KIO i wnoszenia skarg kasacyjnych w świetle nowych przepisów
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów:
  • sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej
  • mediacja, koncyliacja, arbitraż
   • prawo czy obowiązek?
   • czy zapobiegną lawinie sporów sądowych czy tez przedłużą dochodzenie roszczeń?
   • ugoda a zmiana umowy w reżimie PZP
  • rozmowa z Mariuszem Haładyjem, Prezesem Prokuratorii Generalnej

Spotkanie zaplanowane jest na 19 listopada, w godzinach 10:00-11:30. Rejestracja na webinarium odbywa się za pośrednictwem platformy Zoom.

Udział jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zostało utworzone w 2017 r. przez jedenastu adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w tematyce zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane. Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa.