Webinarium: Koronarestrukturyzacja w prawie pracy

14.01.2021

27 stycznia kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz Right Management (ManpowerGroup) zapraszają na webinarium „Koronarestrukturyzacja w prawie pracy”. Webinarium rozpocznie się o godzinie 10:00.

Okres pandemii postawił wielu przedsiębiorców przed koniecznością podejmowania trudnych decyzji restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie zatrudnienia. Sposób i zakres takiej restrukturyzacji jest uzależniony od wielu czynników i wynika z indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorcy.

Webinarium kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Right Management (ManpowerGroup) wyjaśnia wątpliwości, jakie mogą pojawiać się w tym zakresie, i dostarcza informacji na temat dostępnych rozwiązań oraz narzędzi do ich wprowadzenia.

W trakcie spotkania omówimy m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Restrukturyzacja zatrudnienia jako sposób na optymalizację kosztów – wzrost popularności elastycznych form współpracy
  2. Digitalizacja procesu restrukturyzacji zatrudnienia
  3. „Koronaprzyczyna” rozwiązania umowy o pracę
  4. Restrukturyzacja poprzez zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy
  5. Outplacement nastawiony na rezultat, czyli proces biznesowy zabezpieczający efektywność organizacji w zmianie

 

Spotkanie poprowadzą: Agnieszka Lisiecka, Magdalena Świtajska, Katarzyna Żukowska, Agnieszka Godusławskadr Marcin Wujczyk z praktyki prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Małgorzata Łabędź, Agnieszka Krzemień i Jolanta Jastrzębska z Right Management (ManpowerGroup).

 

Więcej informacji w programie wydarzenia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na wydarzenia należny wypełnić poniższy formularz. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 25 stycznia.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość odmowy udziału.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wardyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa, moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu w celu otrzymania drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail informacji dotyczących webinarium.

* Oświadczam, że zapoznałem się z treścią noty oraz informacją dotyczącą polityki prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy i adres e-mail przez Wardyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa w celu informowania drogą e-mail o organizowanych wydarzeniach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ManpowerGroup (ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., Proservia Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie, 00-838, MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 w Łodzi, wchodzących w skład ManpowerGroup; dalej jako Współadministrator Danych Osobowych) podanych przeze mnie moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) oraz ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1097 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.

*pola wymagane, aby zarejestrować się na webinarium.