Webinarium: Finansowanie ze środków publicznych w nowej perspektywie finansowej UE (2021-2027)

05.10.2020

15 października zapraszamy na webinarium organizowane przez Fundację Firmy Rodzinne, które poruszy problematykę kwalifikacji przedsiębiorców do celów pomocy publicznej.

Webinarium poprowadzi Joanna Prokurat, która omówi następujące zagadnienia:

  • dlaczego właściwa klasyfikacja przedsiębiorcy dla celów pomocy publicznej była, jest i będzie ważna (np. z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027),
  • jakie są zasady klasyfikacji przedsiębiorców dla celów pomocy publicznej (na prawdziwych i praktycznych przykładach, m.in. takich jak współpraca pomiędzy przedsiębiorcami powiązanymi rodzinnie, rozdrobnienie własności poprzez powoływanie kilku spółek, posługiwanie się różnymi NIP-ami, zaangażowanie w różne obszary działalności gospodarczej, angażowanie zewnętrznych członków organów spółek, wykorzystanie umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę itp.),
  • jak można potwierdzić prawidłowość dokonanej klasyfikacji przedsiębiorcy oraz zmiany tego statusu.

Aby zarejestrować się na webinarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Fundacja Firmy Rodzinne (FFR) powstała w 2011 roku. FFR stawia sobie za cel, aby poprzez integrację, wspieranie oraz promowanie działań, zadbać o wspólny interes rodzin biznesowych i ich otoczenie. Dzięki działaniom Fundacji zyskuje się możliwość skorzystania z pomocy, wiedzy oraz doświadczeń innych firm rodzinnych podczas spotkań mentoringowych w firmach prowadzonych rodzinnie.