Wkład do raportu European Shoah Legacy Institute

28.04.2017

European Shoah Legacy Institute opublikował raport z badań nad regulacjami dotyczącymi restytucji mienia żydowskiego w Europie. W jego przygotowaniu wzięli udział prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Raport „Restitution of Immovable Property” jest najbardziej kompleksowym dotychczas opracowaniem dotyczącym statusu restytucji mienia po Holokauście. Raport omawia wszystkie znaczące akty prawne wydane od 1945 roku przez 47 państw – sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej w sprawie mienia okresu Holokaustu, a także status rozpoznania i zaspokojenia roszczeń w poszczególnych krajach. Całym projektem kierował prof. Michael Bazyler z Fowler School of Law, Chapman University, badacz Holokaustu i specjalista w zakresie praw człowieka.

W przygotowaniu części dotyczącej Polski wzięli udział Krzysztof Wiktor oraz Radosław Wiśniewski z praktyki nieruchomości, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Raport został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji „Unfinished Justice: Restitution and Remembrance”, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim 26 kwietnia br. Z ramienia kancelarii w konferencji wziął udział Radosław Wiśniewski, jeden ze współautorów raportu.

Cały raport z podziałem na poszczególne kraje jest dostępny pod linkiem http://shoahlegacy.org/restitution-of-immovable-property/.