Wykład: Akademia Arbitrażu

18.01.2018

16 stycznia Stanisław Drozd z praktyki sporów sądowych i arbitrażowych opowiadał o specyfice postępowania dowodowego w arbitrażu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelekcja odbyła się w ramach Akademii Arbitrażu – cyklu spotkań dotyczących sądownictwa arbitrażowego organizowanych przez Europejskie Centrum Arbitrażu. Akademia Arbitrażu ma na celu przybliżanie studentom i doktorantom podstawowej problematyki dotyczącej postępowań polubownych oraz arbitrażu.