Zwycięzcy polskiej edycji Global Legal Hackathonu

26.02.2018

W niedzielny wieczór w Warszawie skończyła się polska edycja pierwszego na świecie Global Legal Hackathonu. Wydarzenie odbyło się równolegle w 40 miastach na świecie. Dwanaście interdyscyplinarnych zespołów, które uformowały się w piątek, dotarło w komplecie do mety. Nasza kancelaria była jednym z trzech lokalnych organizatorów wydarzenia.

Na podium stanęły trzy zespoły.

Najwyżej oceniona została aplikacja „PomagaMy”, ułatwiająca kobietom doświadczającym przemocy domowej dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.

Drugie miejsce zajęła aplikacja „Prawnik pierwszego kontaktu”, pomagająca szybko rozpoznać charakter i przeznaczenie otrzymanego pisma (np. z sądu, od komornika). Aplikacja analizuje przesłany skan pisma i wyświetla poradę – np. wskazuje kwotę i tytuł należności, terminy i niezbędne działania. Potrafi także zasygnalizować, że wierzytelność może być przedawniona. Po takim wstępnym rozpoznaniu użytkownik bezpośrednio z poziomu aplikacji może skontaktować się z prawnikiem – specjalistą z konkretnej dziedziny.

Trzecie miejsce przyznano aplikacji „What to do?” skierowanej do młodych prawników i aplikantów. Aplikacja działa na zasadzie tworzonych i ocenianych społecznościowo „paczek z doświadczeniem”,  z których młody prawnik może korzystać, a potem dodawać własne. Jury doceniło potencjał dla innych branży, np. lekarzy, gdzie potrzebna jest szybko dostępna wiedza z wielu różnych specjalności. Członkami tego zespołu byli Lena MarcinoskaJarosław Karlikowski.

Jury wyróżniło także dwa inne projekty. Pierwszy z nich automatyzuje proces tłumaczenia długich i skomplikowanych dokumentów na język zrozumiały dla ludzi bez wykształcenia prawniczego za pomocą technik grupowania i przewidywania słów kluczowych przy wykorzystaniu uczenia maszynowego („machine learning”) oraz przetwarzania języka naturalnego („NLP”).

Drugim wyróżnionym projektem była aplikacja BlockNerd umożliwiająca przesyłanie plików do klientów bez ryzyka ich utraty bądź wycieku. Rozwiązanie umożliwia szyfrowanie pliku, określenie daty i godziny jego odbioru oraz weryfikację, czy dokładnie ten sam plik został wysłany i odebrany.

W skład każdego zespołu wchodzili prawnicy, programiści, analitycy biznesowi i specjaliści UX.  Uczestnicy opracowywali prototypy rozwiązań wykorzystujących blockchain, uczenie maszynowe, big data, automatyzację procesów, przetwarzanie języka naturalnego, chatboty itd.

Gospodarzami wydarzenia w Polsce byli Wolters Kluwer, kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Wśród partnerów byli Fundacja LegalTech Polska, Fundacja e-Państwo, Koduj dla Polski, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA i HubHub.

Sponsorem wydarzenia była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr.